Wanda Burzyńska-Pazdowa* - malarka, rysowniczka uprawiała grafikę; związana z Poznaniem od 1948 r. należała do ZPAP Okręgu Pomorskiego - Sekcji Malarskiej z siedzibą w Bydgoszczy, gdzie działała od 1945 r.

Urodziła się 21 VI 1914 r. w Warszawie, jako córka Władysława Burzyńskiego i Józefy z domu Magiera; żona Zygmunta Pazdy. W 1933 r. ukończyła Państwowe Gimnazjum im. K. Hoffmanowej w Warszawie. Równolegle w latach 1931-1935 uczyła się w Prywatnej Szkole Sztuk Pięknych Blanki Mercere. Po jej ukończeniu w czerwcu 1935r. zdała egzamin do Państwowego Instytutu Robót Ręcznych, gdzie studiowała do 1937 r. W tym roku otrzymała posadę nauczycielki zajęć praktycznych w Gimnazjum Humanistycznym w Rabce. Okupację spędziła w Warszawie, pracując jako instruktorka "Warsztatów zarobkowych"(1940-1942) oraz w prywatnej zawodowej szkole krawieckiej E. Wismont (1942-1944). Po upadku Powstania Warszawskiego przebywała w obozie w Pruszkowie. We wrześniu 1944r. uciekła z transportu kolejowego i ukrywała się aż do oswobodzenia w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W maju 1945 r. wyjechała do Chojnic na Pomorzu, gdzie pracowała jako nauczycielka technik reklamowych w Gimnazjum Handlowym.

W 1949 r. zamieszkała w Poznaniu. W latach 1952-1955 prowadziła pracownię grafiki w Międzyszkolnym Ośrodku Pozalekcyjnym (MOP), a następnie od 1956 r. aż do przejścia na emeryturę w 1971 r. pracowała w Technikum Kolejowym, prowadząc najpierw lekcje rysunku odręcznego, a później technicznego. Mieszka w Poznaniu, ul. Dmowskiego 2a m. 3. Zamężna była od 1945 z Zygmuntem Pazdąz którym ma trójkę dzieci: Jolantę Marię, zamężną Kaczmarek (ur. 1946), Andrzeja (ur. 1948) i Jacka (ur. 1954).

Grafikę artystyczną uprawiała w latach 30. (drzeworyt i linoryt). Następnie, do pocz. lat 70. zawiesiła działalność artystyczną w dziedzinie grafiki i ok. 1975 r. wykonała cykl linorytów do utworów Marii Konopnickiej (np. Miasteczko, Puściły się już niebem wichry..., Baśń o Napolianie oraz lin. Poznańskie gołębie z 1984 r.). W 1974 r. wraz z mężem wzięła udział w wystawie Góry w drzeworycie, rysunku i akwareli, zorganizowanej w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania na Starym Rynku. Prace rysunkowe oraz graficzne znajdują się w posiadaniu artystki i rodziny w Poznaniu, a ponadto w muzeum w Żarnowcu k. Przemyśla.

 

( Słownik Grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku - 1996-Jarosław Mulczyński)

 

 

* urodzona 21.06.1914 r. w Warszawie, zmarła w Poznaniu w dniu 6.05.2002 r. Pochowana na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu,